на замовлення, купівлю, продаж та доставку товарів.

Цей договір між «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет. Сайт dobrabochka.com.ua.

Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Програми.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину dobrabochka.in.ua будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є громадським, тобто. згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього пропозиції (оферти), що підтверджують укладання Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформлення Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Пропоновані можливості)) оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

Покупець повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче за збором, обробці та передачі персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладання Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий та зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлення Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупця при оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товаром здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами вказаними на сайті або через сервіс сайту Інтернет-магазину dobrabochka.in.ua

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати таку реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. Адреса відділення нової пошти за якою слід доставити Товар. Адреса особиста (якщо доставка на особисту адресу Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти (не обов’язково поле для заповнення);

4.2.4. Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запитати його у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-магазині.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену у п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператор. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чека, або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок та строки доставки товарів вказані на сайті у розділі «Доставка та оплата». Порядок та умови Покупець погоджує з оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

5.2.Самовівоз товару

5.2.1. Після формування заявки покупець може розрахуватися та отримати свій товар особисто у точці самовивезення.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника або його Представнику з моменту отримання товару та підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (і/або довіреності на придбання та доставку товару) на доставку.

5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет-магазину відповідно до умов доставки або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність товару. якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

5.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або замовлення на доставку товарів, відсутність претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитись від товару у будь-який час до його передачі, а після передачі товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення товару належної якості можливе у разі збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, а також документа, що підтверджує факт покупки та умови замовлення вказаного товару.

6.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо цей товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (у т.ч. нестандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально певними властивостями, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених у інтернет-магазині.

6.4. При відмові Покупця від товару належної якості Продавець повертає кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, що повертається.

6.5. Повернення суми, зазначеної у п.6.4. проводиться протягом 3 робочих днів після повернення магазину товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті profmark.com.ua та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань при наданні Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавством України та положеннями цього Договору.

7.4. Продавець чи Покупець звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна чи воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.